Проекти

Проект № BG16RFOP002-2.089-2918-C01 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

© 2018-2024 Динимекс ООД. Всички права запазени.