Проекти

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2918-C01

На 12.10.2021 г. “ДИНИМЕКС” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2918-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Кратко описание на проекта
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел на проекта
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Стойност на проекта
Стойността на проекта е 50 000,00 лв. от които 50 000,00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта
Предоставен оперативен капитал на дружеството за покриване на разходи за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

© 2018-2021 Динимекс ООД. Всички права запазени.