“ДИНИМЕКС” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 12.10.2021 г. “ДИНИМЕКС” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2918-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с Министерство на икономиката по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

За повече информация вижте раздел Проекти.

© 2018-2021 Динимекс ООД. Всички права запазени.